Uzupełnienia

Chylothorax

Rozpoznanie chylothorax możemy postawić, jeśli w płynie wysiękowym jest >80% limfocytów.

Współautorzy

Współautorzy dr med. Ewa Burchardt-Kroll Klinika i Katedra Neonatologii Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr hab. n. med. Artur Czekierdowski I Klinika i