O nas

Prof. dr hab. n. med.
Marek Pietryga


Od 1994 roku pracuje w Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie zastępca kierownika Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz kierownik Centrum Diagnostyki Prenatalnej Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu. W latach 2011-2019 przewod¬niczący Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Organizator kongresów i kursów o diagnostyce prenatalnej na terenie całego kraju. Od 2012 roku profesor Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, a od 2018 roku profesor zwyczajny nominowany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Autor 245 prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor i redaktor wielu książek („Ultrasonografia dopplerowska w położnictwie i ginekologii”, „Analiza krążenia maciczno-łożyskowego w ciąży powikłanej cukrzycą”, „Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie”, „Podstawy oceny serca płodu, Podstawy praktycznej ultrasonografii w ginekologii i położnictwie”, „Praktyczna ultrasonogra¬fia w położnictwie i ginekologii”, „Ultrasonografia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych”, „Badania dopplerowskie i ultrasonograficzna diagnostyka prenatalna”) i licznych rozdziałów w publikacjach na temat diagnostyki ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii. W latach 2001-2004 odbywał staże kliniczne w zakresie diagnostyki prenatalnej w King’s College Hospital, Harris Birthright Research Centre for Fetal Medicine; Department of Obstetrics and Gynecology w Londynie pod kierownictwem prof. K. Nicolaidesa oraz w University Hospital MAS; Department of Obstetrics and Gynecology University of Lund w Malmö, pod kierunkiem prof. S. Gudmundssona. Od 2003 roku czło¬nek grupy ekspertów Focus Doppler Perinatal Group z International Society of Ultrasound in Obstetrics (ISUOG). Uczestnik pierwszych kursów w zakresie ultrasonografii trójwymiarowej organizowanych przez International Academy of Medical Ultrasound w Wiedniu. W 2005 roku opublikował pracę w renomowa¬nym czasopiśmie „Circulation” Abnormal uterine doppler is related to vasculopathy in pre-gestational diabetes. Circulation 2005.112:2496-2500; IF – 12.563. W latach 2008-2011 kierownik Katedry Pielęgniarstwa na Wydziale Fizjoterapii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Od 2007 roku prowadził badania naukowe przy współpracy z Roosevelt Hospital University of Columbia, New York, USA, a od 2018 roku współpracuje z North Carolina Medical University, Departament of Obstetrics and Gynecology prowadząc badania dotyczące wpływu środowiska i wolnych rodników tlenowych na powstawanie wad rozwojowych u płodu. Od 2016 roku członek grupy badawczej w ramach „The Inernational Ovarian Tumor Analysis – IOTA”. Otrzymał nagrody ministra zdrowia: za zbiór prac naukowych na temat ciąży powikłanej cukrzycą (2006 r.), za książkę „Praktyczna ultrasonografia dopplerowska w położnictwie” (2009 r.), za monografię „Ultrasono¬grafia prenatalna twarzoczaszki i aberracji chromosomowych”(2016 r.). Organizator kongresów i kursów udo¬skonalających oraz warsztatów praktycznych z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii. Uczestnik i wykładowca na licznych konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Założyciel Fundacji im. dr. Erazma Pietrygi.

Promocja nowej publikacji


Promocja nowej publikacji Ultrasonografia w ginekologii i położnictwie

Współpraca z
Fundacją im. dr. Erazma PietrygiLogo Fundacji im dr Erazma Pietrygi_RGB_internet

 

Zapraszamy